ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ Η ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Αφού υπολογίσετε τον αριθμό του πεπρωμένου, είναι καιρός να ανακαλύψετε τι σας αποκαλύπτει το όνομά σας. Ο πίνακας δίνει τον κώδικα ο οποίος μετατρέπει την αλφάβητο σε αριθμούς.

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Α
Β
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η/Χ
Θ
Ι
Κ
Λ
Μ
Ν
Ξ/Σ
Ω/Ο
Π/Φ

 

Ρ
Ψ
Τ
Κ
Μ
Ν
Π/Φ

 

Τα ονόματα διαιρούνται σε σύμφωνα, που σας δίνουν τον εξωτερικό αριθμό της εντύπωσης(την εξωτερική εικόνα που παρουσιάζει κανείς στους άλλους), και φωνήεντα, που αποκαλύπτουν την πιο βαθιά επιθυμία ή τον αριθμό της καρδιάς, την ιδανικότητα(πως αισθάνεται κανείς εσωτερικά). Υπολογίζετε τους αριθμούς των συμφώνων και των φωνηέντων ξεχωριστά και μετά τους προσθέτετε μαζί για να βρείτε έναν τρίτο αριθμό, τον αριθμό της Έκφρασης. Αυτός αποκαλύπτει πως χειρίζεστε τις υποθέσεις σας και τα εμπόδια που θα πρέπει να αποφεύγετε. 

Προηγούμενη Σελίδα        http://provlepseis.idx.gr        Προηγούμενη Σελίδα
Advertised by Ati Advertising on www.idx.gr