Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

Συμβουλευτείτε τα παρακάτω για να ανακαλύψετε και να αναλύσετε τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες που αποδίδονται στους αριθμούς 1-9 και στους κύριους αριθμούς 11 και 22 από την αρχαία παράδοση της μαγείας.

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
22
Προηγούμενη Σελίδα        http://provlepseis.idx.gr        Προηγούμενη Σελίδα
Advertised by Ati Advertising on www.idx.gr