Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΥ

Ο πιο βασικός υπολογισμός της αριθμολογίας αφορά την πρόσθεση των επιμέρους αριθμών της ημερομηνίας γέννησης σας. Το αποτέλεσμα θα σας δώσει τον αριθμό του «Πεπρωμένου», που αποκαλείται έτσι γιατί δεν αλλάζει ποτέ και θα είναι κυρίαρχος σε όλη σας τη ζωή, δείχνοντας τα μαθήματα που πιθανόν θα πρέπει να πάρετε.
 

Προηγούμενη Σελίδα        http://provlepseis.idx.gr        Προηγούμενη Σελίδα
Advertised by Ati Advertising on www.idx.gr