ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ

Για αυτή την κατάστρωση ο ενδιαφερόμενος πρέπει πρώτα να διαλέξει ένα σημαίνον χαρτί απ' την τράπουλα. Μετά πρέπει να ανακατέψει και να κόψει με τον καθιερωμένο τρόπο. Βάλτε το σημαίνον χαρτί στη μέση και στρώστε οχτώ χαρτιά γύρω του όπως δείχνει η εικόνα. Μετά βάλτε το ένατο χαρτί πάνω στο σημαίνον χαρτί.

Τα χαρτιά ερμηνεύονται ανάλογα με την θέση τους:
1. Το Άτομο - η ψυχική και πνευματική κατάσταση του ενδιαφερόμενου.
2. Εξωτερικές επιδράσεις και απροσδόκητοι παράγοντες.
3. Περιβάλλον - φίλοι, συγγενείς, συνάδελφοι και σπίτι.
4. Ελπίδες και φόβοι.
5. Εναλλακτικές Λύσεις - ιθανές ευκαιρίες και προκλήσεις.
6. Φιλοδοξίες και πιστεύω.
7. Αρνητικοί παράγοντες - αυτοί που περιορίζουν ή εμποδίζουν τα σχέδια του ενδιαφερόμενου.
8. Θετικοί παράγοντες - εποικοδομητικές ή χρήσιμες επιδράσεις.
9. Δυναμικό - ωτοβουλία και έμφυτες ικανότητες.

Οι σειρές πρέπει να ερμηνεύονται τόσο οριζόντια όσο και κάθετα.
Οριζόντια : Η πάνω σειρά δείχνει την επικρατέστερη τάση, η μεσαία σειρά δείχνει τα βασικά στοιχεία του θέματος και η κάτω σειρά τις μελλοντικές δυνατότητες και προοπτικές.
Κάθετα : Η πρώτη στήλη εκφράζει τρεις πλευρές του χαρακτήρα του ενδιαφερόμενου, η κεντρική τους σημαντικούς παράγοντες που πρέπει να υπολογιστούν πριν παρθεί οποιαδήποτε απόφαση και η τελευταία στήλη τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν αν παρθεί η σωστή απόφαση.

Το πιο σημαντικό χαρτί είναι αυτό που καλύπτει το σημαίνον χαρτί. Αυτό συνδέεται με όλα τα άλλα χαρτιά και υποδεικνύει το δυναμικό του ενδιαφερόμενου σε σχέση με το μήνυμα που εκφράζουν όλα μαζί τα χαρτιά. Μην ξεχάσετε να υπολογίσετε το σημαίνον χαρτί όταν ερμηνεύετε τα χαρτιά.

Προηγούμενη Σελίδα        http://provlepseis.idx.gr        Προηγούμενη Σελίδα
Advertised by Ati Advertising on www.idx.gr