ΑΘΙΓΓΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ

Αυτός ο απλός και δημοφιλής τρόπος κατάστρωσης βασίζεται στην ικανότητα του ερμηνευτή να συνδυάζει τη σημασία των χαρτών που βρίσκονται στην ίδια σειρά και να διαβάζει έτσι ένα συγκεκριμένο μήνυμα. Είναι πολύ πιο εύκολο αν ο ενδιαφερόμενος ρωτάει για κάτι συγκεκριμένο.
Αφού ανακατεύει και κόβει ο ενδιαφερόμενος στρώνει 21 χαρτιά σε τρεις σειρές των εφτά χαρτιών από αριστερά προς τα δεξιά. Διαβάστε την κάθε σειρά χωριστά αλλά έχοντας ένα μόνο θέμα στην σκέψη σας.

Η Πάνω σειρά αναφέρεται στο παρελθόν και στις επιδράσεις του και στα πρόσφατα γεγονότα που οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση.
Η Μεσαία σειρά καθρεπτίζει τις τρέχουσες συνθήκες, τις ελπίδες και τους φόβους που έχουν σχέση με το επίμαχο θέμα.
Η Κάτω σειρά υποδεικνύει την πιθανή εξέλιξη.

 

Προηγούμενη Σελίδα        http://provlepseis.idx.gr        Προηγούμενη Σελίδα
Advertised by Ati Advertising on www.idx.gr