Η ΜΠΟΕΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Η Μποέμικη Διάταξη είναι από τις πιο απλές και σ' αυτή χρησιμοποιούνται μόνο εφτά χαρτιά. Είναι λοιπόν ιδανική για να πάρουμε απάντηση σε ένα συγκεκριμένο ερώτημα αλλά δεν είναι κατάλληλη αν μας ενδιαφέρει η γενική εικόνα.

Τα φύλλα ανακατεύονται και κόβονται με το γνωστό τρόπο και μετά, τα εφτά πρώτα απλώνονται σε μία ανοιχτή πυραμίδα ή αντεστραμμένο V, από τα αριστερά στα δεξιά. Διαβάζονται με την σειρά που τοποθετήθηκαν και έχουν την παρακάτω σημασία :

1. Οικογενειακό περιβάλλον και οικογενειακές υποθέσεις του ενδιαφερόμενου : οικιακός εξοπλισμός, ανακαινίσεις, μετακομίσεις.
2. Τρέχουσες επιρροές : παράγοντες που συνδέονται άμεσα με τις παρούσες περιστάσεις, όπως ελπίδες και ανησυχίες.
3. Ανθρώπινες σχέσεις πάσης φύσεως : έρωτας, φιλίες, αισθηματικές ή επαγγελματικές σχέσεις, ανταγωνιστές και εχθροί.
4. οι προσδοκίες του ενδιαφερόμενου για το θέμα που εξετάζεται : τι επιθυμεί να πετύχει.
5. Απροσδόκητη βοήθεια ή εμπόδιο που θα βοηθήσει ή θα δυσκολέψει το έργο του προηγούμενου φύλου.
6. Τα γεγονότα που θα επηρεάσουν τον ενδιαφερόμενο στο άμεσο μέλλον, οι πιθανότητες και οι ευκαιρίες.
7. Οι ευνοϊκές επιδράσεις και οι ευνοϊκές συγκυρίες που ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αξιοποιήσει θετικά : τύχη και ευκαιρίες.

Προηγούμενη Σελίδα        http://provlepseis.idx.gr        Προηγούμενη Σελίδα
Advertised by Ati Advertising on www.idx.gr